Điều khoản và Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

Điều khoản và Điều kiện của Kessinger Consulting

Cập nhật gần nhất vào ngày 22 tháng 9 năm 2019

 

VUI LÒNG ĐỌC KĨ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE KESSINGER.

Các điều khoản và điều kiện sau đây quản lý và áp dụng cho việc bạn sử dụng hoặc dựa vào các trang web và/hoặc các dịch vụ web, (“trang web Kessinger”), được cung cấp bởi công ty TNHH Kessinger Consulting, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các dịch vụ liên kết vớikessingerconsulting.org domain.

Việc truy cập hoặc sử dụng trang web thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều luật, trạng thái và/hoặc quy định hiện hành nào khác. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và có hiệu lực khi được đăng lên Website Kessinger. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website Kessinger sẽ được coi là bạn đã chấp nhận Điều khoản và Điều kiện sửa đổi.

 

 1. 1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả tài sản trí tuệ trên Website Kessinger thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi, bao gồm tài liệu được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế. Tất cả các thương hiệu (tradermark), nhãn hiệu dịch vụ (servicemark) và tên thương mại (trade name) được sở hữu, đăng ký và/hoặc được cấp phép bởi chúng tôi. Tất cả nội dung trên Website Kessinger, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, code, thiết kế, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, âm nhạc, ứng dụng, tính năng tương tác và tất cả nội dung khác là một bộ tác phẩm theo luật bản quyền của Canada và là tài sản độc quyền của Công ty. Tất cả các quyền được bảo hộ.

 1. 2. SỬ DỤNGTÀI LIỆU CỦA CÔNG TY

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số thông tin nhất định khi bạn sử dụng Website Kessinger bao gồm, nhưng không giới hạn, tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin do chúng tôi phát triển và các tài liệu khác có thể hỗ trợ khi sử dụng Website hoặc Dịch vụ của Kessinger (“Tài liệu Công ty”). Tài liệu Công ty không được dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng trên Website Kessinger và các dịch vụ được cung cấp trên Website Kessinger. Không có mục nào trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng này có thể được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép nào về quyền sở hữu trí tuệ cho bạn.

 1. 3. TÀI KHOẢN VÀVIỆC SỬ DỤNGTÀI KHOẢN

Nếu việc sử dụng Website Kessinger yêu cầu xác minh tài khoản, thì với tư cách là người dùng của Website Kessinger (một “Tài khoản”):

 1. 1. bạn tự chịu trách nhiệm về Tài khoản của mình và việc duy trì, bảo mật và bảo vệ Tài khoản của bạn và tất cả các mật khẩu liên quan đến Tài khoản của bạn và mọi hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn, bao gồm mọi hoạt động của bất kỳ ai có quyền truy cập vào Tài khoản của bạn dù có hoặc không có sự cho phép của bạn;
 2. 2. bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép Tài khoản của bạn, mọi dịch vụ được cung cấp qua Tài khoản của bạn hoặc mọi mật khẩu nào liên quan đến Tài khoản của bạn hoặc mọi vi phạm bảo mật nào khác liên quan đến Tài khoản của bạn hoặc mọi dịch vụ nào được cung cấp thông qua Tài khoản của bạn và bạn đồng ý cung cấp hỗ trợ cho chúng tôi, theo yêu cầu, để ngăn chặn hoặc khắc phục mọi vi phạm bảo mật liên quan đến Tài khoản của bạn và
 3. 3. bạn đồng ý cung cấp thông tin khách hàng trung thực, hiện tại, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của chúng tôi theo thời gian và bạn đồng ý thông báo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin này theo yêu cầu để thông tin chúng tôi nắm giữa luôn có tính hiện tại, đầy đủ và chính xác.
 1. 4.THANH TOÁN

Khi bạn đặt hàng trên Website Kessinger, bạn đồng ý cung cấp một phương thức hợp lệ để thanh toán. Hãy chú ý đến các chi tiết giao dịch vì tổng số tiền bạn phải trả có thể bao gồm thuế và phí, tất cả đều do bạn chịu trách nhiệm.

Khi bạn cung cấp phương thức thanh toán cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán đó. Khi bạn thanh toán, bạn ủy quyền cho chúng tôi (và bộ xử lý thanh toán được chỉ định của chúng tôi) tính toàn bộ số tiền vào phương thức thanh toán bạn chỉ định cho giao dịch. Bạn cũng ủy quyền cho chúng tôi thu thập và lưu trữ công cụ nhận tiền đó, cùng với thông tin giao dịch liên quan khác.

Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chúng tôi có thể cần nhà phát hành thẻ chấp thuận trước bằng cách tính số tiền cao bằng mức giá đầy đủ. Nếu bạn hủy giao dịch trước khi hoàn thành, sự chấp thuận trước này có thể dẫn đến việc khoản tiền đó không khả dụng ngay cho bạn.

Chúng tôi có thể hủy bất kỳ giao dịch nào nếu chúng tôi tin rằng giao dịch đó vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc đó có thể ngăn ngừa tổn thất tài chính.

Để tránh tổn thất tài chính cho bạn hoặc cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên hệ với công ty phát hành công cụ tài chính của bạn, cơ quan thực thi pháp luật hoặc bên thứ ba bị ảnh hưởng (bao gồm cả những người dùng khác) và chia sẻ chi tiết về bất kỳ khoản thanh toán nào bạn liên quan, nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy có thể ngăn chặn mất mát về tài chính hoặc vi phạm pháp luật.

 1. BÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

Chúng tôi có thể bán hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc cho phép các bên thứ ba bán hàng hóa hoặc dịch vụ trên các trang web Kessinger. Chúng tôi cam kết sẽ là chính xác nhất có thể với tất cả các thông tin liên quan đến hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả mô tả sản phẩm và hình ảnh. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin sản phẩm nào và bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn mua các sản phẩm đó có nguy cơ của riêng bạn.

Nếu bạn quyết định hủy bỏ việc mua, bạn có thể làm như vậy ngay sau khi hoàn tất giao dịch của bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại admin@kessingerconsulting.org Việc hoàn trả đầy đủ sẽ được cung cấp cho quý bạnchưa nhận được quyền truy cập vào tài khoản Dịch vụ sinh viên của bạn. Khi tài khoản Dịch vụ sinh viên của bạn đã được kích hoạt, bạn đã mua không được hoàn lại.

 1. 6.CHẤP NHẬN SỬ DỤNG

Bạn đồng ý không sử dụng Website Kessinger vào bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ mục đích nào bị cấm theo điều khoản này. Bạn đồng ý không sử dụng Website Kessinger theo bất kỳ cách nào có thể làm hủy hoại Website Kessinger, các dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh chung của Kessinger Consulting Ltd.

Bạn cũng đồng ý không sử dụng và/hoặc truy cập Website Kessinger để:

 1. 1. Quấy rối, lạm dụng hoặc đe dọa người khác hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác;
 2. 2. Vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 3. 3. Tải lên hoặc lan rộng bất kỳ virus máy tính hoặc phần mềm khác có thể làm hỏng tài sản của người khác;
 4. 4. Thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào;
 5. 5. Tham gia hoặc tạo ra bất kỳ kế hoạch đánh bạc, rút thăm trúng thưởng hoặc bán hàng đa cấp bất hợp pháp;
 6. 6. Tạo hoặc lan truyền bất kỳ tài liệu khiêu dâm hoặc phỉ báng nào;
 7. 7. Tạo hoặc lan truyền bất kỳ tài liệu nào có xu hướng bạo lực, sỉ nhục hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ nhóm cộng đồng nào;
 8. 8. Thu thập thông tin một cách bất hợp pháp về người khác.
 1. 7.BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Qua việc sử dụng Website Kessinger, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định. Khi sử dụng Website Kessinger, bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn tại Canada và bất kỳ quốc gia nào khác nơi chúng tôi có thể hoạt động.

Khi đăng ký tài khoản, bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hợp lệ và có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung, như tên và/hoặc thông tin thanh toán của bạn. Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Website Kessinger của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các ứng dụng bên ngoài bạn sử dụng để truy cập Website Kessinger hoặc chúng tôi có thể nhận thông tin qua các công nghệ web khác nhau, như cookie, tệp nhật ký, clear gifs, đèn hiệu web (web bacon) hoặc các ứng dụng khác.

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ bạn để đảm bảo trải nghiệm tốt và ổn định của bạn trên Website Kessinger của chúng tôi, bao gồm cả thông qua email. Chúng tôi cũng có thể theo dõi một số thông tin thụ động nhất định nhận được để cải thiện hoạt động tiếp thị và phân tích của mình và đối với điều này, chúng tôi có thể làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa quyền truy cập của chúng tôi vào bất kỳ thông tin thụ động nào chúng tôi nhận được từ việc sử dụng các công nghệ khác nhau, bạn có thể chọn tắt cookie trong trình duyệt web của mình. Xin lưu ý rằng chúng tôi vẫn sẽ nhận được thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn chọn chấm dứt tài khoản của mình, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin về bạn trong một khoảng thời gian hợp lý được xác định bởi chúng tôi theo luật pháp liên bang và tỉnh hiện hành. Sau khoảng thời gian này, tất cả thông tin về bạn sẽ bị xóa.

 1. 8. KỸ NGHỆ ĐẢO NGƯỢC & BẢO MẬT

Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 1. 1. Kỹ nghệ đảo ngược, hoặc cố gắng kĩ nghệ đảo ngược hoặc phá bất kì mã hoặc phần mềm nào từ hoặc trên Website Kessinger;
 2. 2. Vi phạm bảo mật của Website Kessinger thông qua mọi truy cập trái phép, lách luật mã hóa hoặc các công cụ bảo mật khác, khai thác dữ liệu hoặc can thiệp vào bất kỳ máy chủ, người dùng hoặc mạng nào.
 1. 9. MẤT DỮ LIỆU

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật của Tài khoản hoặc Nội dung của bạn. Sử dụng Website Kessinger, bạn đồng ý chấp nhận các rủi ro.

 1. 10. BẢO ĐẢM

Bạn bảo vệ Kessinger Consulting Ltd. và bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi và giữ chúng tôi vô hại trước mọi khiếu nại và yêu cầu pháp lý, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai các trang trên Website Kessinger, vi phạm của bạn về các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc hành vi hoặc hành động của bạn. Chúng tôi sẽ chọn luật sư riêng của chúng tôi và có thể tham gia bảo vệ chính chúng tôi nếu chúng tôi muốn làm như vậy.

 1. 11. ĐỨT ĐOẠN DỊCH VỤ

Chúng tôi có thể cần phải làm gián đoạn quyền truy cập của bạn vào Website Kessinger để thực hiện các dịch vụ bảo trì hoặc khẩn cấp trên cơ sở theo lịch trình hoặc đột xuất. Bạn đồng ý rằng quyền truy cập của bạn vào Website Kessinger có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian ngừng hoạt động không được dự báo trước hoặc đột xuất, vì bất kỳ lý do gì, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do thời gian ngừng hoạt động đó.

 1. 12. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và việc bạn sử dụng Website Kessinger, có hiệu lực bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, vì bất kỳ lý do gì, kể cả vì hoạt động hoặc hiệu quả của WebsiteKessinger hoặc của chúng tôi hoặc bất kỳ Thiết bị hoặc mạng của bên thứ ba bị suy yếu khi bạn sử dụng Website Kessinger, bất kỳ số tiền nào là do bạn gửi cho chúng tôi, chúng tôi đã nhận được khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Website Kessinger hoặc bạn đã hoặc đang vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Điều khoản và Điều kiện. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm mọi nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa hoặc thông tin của bên thứ ba về bất kỳ sự đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Website Kessinger.

 1. 13.KHÔNG BẢO ĐẢM

Việc bạn sử dụng Website Kessinger là rủi ro của bạn và duy nhất của bạn và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi chúng tôi đều dựa trên cơ sở nguyên trạng (“as is”). Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các chi phí hoặc bảo đảm ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ởkhả năng thương mại, hoặc cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi không đảm bảo rằng Website Kessinger sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc Website Kessinger sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc an toàn. Chúng tôi cũng không đảm bảo về độ tin cậy hoặc độ chính xác của bất kỳ thông tin nào trên Website Kessinger hoặcbạn nhận đượcđược thông qua Dịch vụ. Bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với bạn, thông qua hệ thống máy tính của bạn hoặc do mất dữ liệu từ việc bạn sử dụng Website Kessinger là trách nhiệm của riêng bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào.

 1. 14.QUYỀN RIÊNG TƯ

Ngoài các Điều khoản và Điều kiện này, Website Kessinger còn có Chính sách Quyền riêng tư mô tả cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và cách sử dụng cookie trên Website Kessinger. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tại địa chỉ sau: https://kessingerconsulting.org/privacy-policy/.

Bằng cách sử dụng hoặc duyệt Website Kessinger, bạn cũng thừa nhận rằng bạn đã đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 1. 15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với bạn do bạn sử dụng Website Kessinger, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Trách nhiệm tối đa của Kessinger Consulting Ltd. phát sinh từ việc bạn sử dụng Wesbite Kessinger được giới hạn ở mức lớn hơn một trăm (100 đô la) Canada hoặc số tiền bạn đã trả cho Kessinger Consulting Ltd. trong sáu (6) tháng qua. Điều này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, lợi nhuận hoặc doanh thu bị mất, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt, gian lận hoặc tra tấn dưới mọi hình thức.