Sinh viên Canada

Đăng kí học sau trung học có thể là công việc khó khăn, khi bạn phải hoàn thành các yêu cầu đăng ký phức tạp, bài tự luận, thời hạn, tài liệu hỗ trợ, học phí, nhà ở, đi lại và nhiều vấn đề khác. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ hợp lý, giúp bạn hiểu rõ các thông tin chi tiết cụ thể về các trường đại học bạn chọn, cũng như giúp bạn chuẩn bị các bài luận cá nhân ấn tượng nhất để làm nổi bật điểm mạnh, thành tích và nguyện vọng cá nhân của bạn. Ngoài ra, dịch vụ của chúng tôi còn bao gồm buổi tư vấn qua video dài 30 phút với một trong các Thành viên trong Đội ngũ của chúng tôi.

Đội ngũ của chúng tôi được dẫn dắt bởi các giáo viên đã được chứng nhận BC, họ đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu Bắc Mỹ và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy các khóa học tiếng Anh cao cấp và chỉnh sửa bài luận đại học. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn và số lượng các trường đại học ứng dụng mà bạn sẽ được thực hiện, bạn có thể chọn một mức độ dịch vụ đó là phù hợp với bạn. Chúng tôi cung cấp Hướng dẫn Đăng kí Đại học của các trường đại học hàng đầu ở Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Nếu bạn đang lựa chọn các trường đại học bên ngoài Canada, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin Cập Nhật về các tài liệu cần thiết & học tập thị thực cần thiết.

Tìm hiểu nhanh về Dịch vụ của chúng tôi

3 Trường đại học
Hướng dẫn Đăng ký học

An Ninh biên giới & di trú
Gói thông tin

Thông tin chuyên sâu về
mỗi trường đại học lựa chọn của bạn

2 cuộc gọi hội nghị video

3 Bài luận Cá nhân
có thể được gửi hai lần

6 Trường Đại học
Hướng dẫn Đăng ký học

An Ninh biên giới & di trú
Gói thông tin

Thông tin chuyên sâu về
mỗi trường đại học lựa chọn của bạn

2 cuộc gọi hội nghị video

6 Bài luận Cá nhân
có thể được gửi hai lần

Chữa Bài tự luận cùng
Gọi video Tư vấn

2 cuộc gọi hội nghị video

1 Bài luận cá nhân
có thể được gửi hai lần