Của Ken Olson

Ken Olson (BMus)
Cto

 

Ken đã làm việc thành công trong hơn một thập kỷ trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Với chuyên môn đặc biệt trong các lĩnh vực hệ thống thông tin sinh viên, (SIS), và hệ thống quản lý học tập, (LMS), ông đã phục vụ trong cả hai vai trò lãnh đạo và tư vấn trong một loạt các thiết lập trường học. Tập trung vào cả hai giáo dục và trao quyền cho sinh viên trong việc sử dụng công nghệ để đạt được kết quả học tập vượt trội, Ken luôn mang lại cho bạn những thành tích xuất sắc trong tất cả các cộng đồng học tập mà ông tham gia.