Anne Hall

Anne Hall
Tư vấn ECE

 

Sinh ra và lớn lên ở Đức, Anne đã trở thành một giáo viên mẫu giáo và cũng có được một giấy chứng nhận là một hiệu trưởng mẫu giáo. Năm 1986, bà gặp chồng ở Canada và nhập cư vào British Columbia.

Năm 1988, bà được đào tạo hai năm với thánh Nicholas Montessori, có trụ sở tại London England, theo học tại chi nhánh Coquitlam. Anne có bằng cao đẳng dạy Montessori cho trẻ em 2 1/2-5 tuổi và bằng diploma dạy Montessori cho trẻ em trường tiểu học. Anne đã dạy cả hai cấp trong ba năm liên tục.

Sau khi nâng cao và tại nơi con trai bà, Anne trở lại giảng dạy.

Năm 2010, bà có được giấy chứng nhận đào tạo gia sư Orton Gillingham và trong 2011, giấy chứng nhận đào tạo Orton Gillingham Math, cùng với giấy chứng nhận giảng dạy độc lập về giáo dục đặc biệt ở British Columbia.

Anne đã giảng dạy trong chương trình hỗ trợ học tập tại St Thomas More Collegiate cho chín năm.