Quốc tế Sinh viên

Đăng kí học sau trung học, đặc biệt là với sinh viên quốc tế, có vẻ như hết sức khó khăn. Tại Kessinger Consulting, chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn và chúng tôi có thể giúp bạn nhận được thông tin cần thiết để đăng ký vào các trường đại học ở Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn đăng kí toàn diện, cụ thể cho các trường đại học bạn chọn, bao gồm các yêu cầu khi đăng kí, bài tự luận, thời hạn, tài liệu hỗ trợ, học phí, nhà ở, di chuyển và các vấn đề khác. Ngoài ra, gói còn bao gồm hai cuộc gọi video Tư vấn dài 30 phút với một trong các Thành viên trong Đội ngũ của chúng tôi.

Tất cả các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi, được dẫn đầu bởi các giáo viên được chứng nhận BC, đã tốt nghiệp từ các trường đại học Bắc Mỹ và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy các khóa học tiếng Anh cấp cao và chỉnh sửa các bài luận đại học. Chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị những tuyên bố cá nhân Ấn tượng nhất để nêu bật điểm mạnh, thành tích và nguyện vọng cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về Giấy phép học tập & Visa tạm trú cùng Giấy Ủy quyền Du lịch điện tử. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn và số lượng các trường đại học ứng dụng mà bạn sẽ được thực hiện, bạn có thể chọn một mức độ dịch vụ đó là phù hợp với bạn.

Tìm hiểu nhanh về Dịch vụ của chúng tôi

3 Trường đại học
Hướng dẫn Đăng ký học

An Ninh biên giới & di trú
Gói thông tin

Thông tin chuyên sâu về
mỗi trường đại học lựa chọn của bạn

2 cuộc gọi hội nghị video

3 Bài luận Cá nhân
có thể được gửi hai lần

6 Trường Đại học
Hướng dẫn Đăng ký học

An Ninh biên giới & di trú
Gói thông tin

Thông tin chuyên sâu về
mỗi trường đại học lựa chọn của bạn

2 cuộc gọi hội nghị video

6 Bài luận Cá nhân
có thể được gửi hai lần

Chữa Bài tự luận cùng
Gọi video Tư vấn

2 cuộc gọi hội nghị video

1 Bài luận cá nhân
có thể được gửi hai lần