Chính sách bảo mật

Kessinger tư vấn chính sách bảo mật
Cập Nhật lần cuối vào 15 tháng 9, 2019.

Chính sách bảo mật này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc thực hiện mua hàng từ https://www.kessingerconsulting.org (“trang web”).

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web riêng lẻ hoặc các sản phẩm mà bạn xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm đã giới thiệu bạn đến trang web và thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi đề cập đến thông tin được tự động thu thập này là “thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:

-“Cookies” là các tập tin dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách vô hiệu hóa cookie, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org.
-“Log Files” theo dõi các hành động xảy ra trên trang web, và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, giới thiệu/trang thoát, và tem ngày/thời gian.
-“Web Beacon”, “thẻ” và “điểm ảnh” là các tập tin điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt các trang web.

Ngoài ra khi bạn thực hiện mua hàng hoặc cố gắng thực hiện một mua qua các trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin từ bạn, bao gồm cả tên của bạn, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm cả số thẻ tín dụng, địa chỉ email, và điện thoại Số. Chúng tôi đề cập đến thông tin này là “thông tin đặt hàng”.

Khi chúng tôi nói về “thông tin cá nhân” trong chính sách bảo mật này, chúng tôi đang nói cả về thông tin về thiết bị và thông tin đơn đặt hàng.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thông tin đặt hàng mà chúng tôi thu thập thường để thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt qua trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp để vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn đặt hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin đặt hàng này để: liên lạc với bạn; màn hình đơn đặt hàng của chúng tôi cho nguy cơ tiềm ẩn hoặc gian lận; và khi phù nối với các tùy chọn bạn đã chia sẻ với chúng tôi, hãy cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi làm cho rủi ro và gian lận tiềm ẩn (đặc biệt là địa chỉ IP của bạn), và nói chung là để cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về việc khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với Trang web, và để đánh giá sự thành công của tiếp thị và chiến dịch quảng cáo của chúng tôi).

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, như mô tả ở trên. Ví dụ, chúng tôi sử dụng WooCommerce để lưu trữ trực tuyến của chúng tôi–bạn có thể đọc thêm về cách WooCommerce sử dụng thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://Automattic.com/privacy. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng trang web–bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.Google.com/intl/en/Policies/Privacy/. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để phản hồi một trát hầu tòa, lệnh tìm kiếm hoặc yêu cầu hợp pháp khác về thông tin chúng tôi nhận được, hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi.

QUẢNG CÁO HÀNH VI
Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu hoặc truyền thông tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể truy cập trang giáo dục của sáng kiến quảng cáo mạng (“NAI”) tại http://www.networkadvertising.org/Understanding-Online-Advertising/How-Does-it-work.

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách:
FACEBOOK- https://www.Facebook.com/Settings/?tab=Ads
GOOGLE- https://www.Google.com/Settings/Ads/Anonymous

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng thông tin chọn không tham gia của liên minh quảng cáo kỹ thuật số tại: http://optout.aboutads.info/.

KHÔNG THEO DÕI
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu của trang web của chúng tôi khi chúng tôi thấy tín hiệu không theo dõi từ trình duyệt của bạn.

QUYỀN CỦA BẠN
Nếu bạn là cư dân châu Âu, bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn và yêu cầu thông tin cá nhân của bạn được sửa chữa, Cập Nhật hoặc xóa. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên lạc dưới đây.

Ngoài ra, nếu bạn là một cư dân châu Âu chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để hoàn thành các hợp đồng mà chúng tôi có thể có với bạn (ví dụ: nếu bạn thực hiện một đơn đặt hàng thông qua trang web), hoặc bằng cách khác để theo đuổi lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi được liệt kê ở trên. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển bên ngoài châu Âu, bao gồm cả Canada và Hoa Kỳ.

LƯU GIỮ DỮ LIỆU
Khi bạn đặt hàng thông qua trang web, chúng tôi sẽ duy trì thông tin đặt hàng của bạn cho hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

Thay đổi
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh, ví dụ, các thay đổi đối với thực tiễn của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, Pháp lý hoặc quy định khác.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có thắc mắc, hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại admin@kessingerconsulting.org hoặc bằng thư bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp dưới đây:

1055 West Georgia St., Suite 2100, Vancouver, British Columbia V6E 3P3 Canada