KESSINGER CONSULTING LTD. CHÍNH SÁCH KHÓA HỌC

CHÍNH SÁCH CHUNG CHO TẤT CẢ KHÓA HỌC

Nhập học:

Sau khi học viên hoàn thành Mẫu Đăng ký Khóa học IELTS Toàn diện hoặc điền Mô-đun IELTS Có sẵn cho Mẫu Đăng ký Dự thính trực tuyến và hoàn tất thanh toán, học viên sẽ được gửi thông tin đăng nhập cho phép truy cập vào khóa học đã chọn. Học viên sẽ nhận được email hướng dẫn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán, ngoại trừ các Ngày lễ chính thức có thể sẽ kéo dài hơn 2 ngày làm việc.

Quy tắc Ứng xử của Học viên:

Mỗi học viên có trách nhiệm:

  • đối xử tôn trọng với tất cả học viên, giáo viên và khách khác trong mọi tương tác và giao tiếp
  • tuân thủ các chính sách công nghệ thông tin do giáo viên đưa ra
  • tham gia một cách tôn trọng và chuyên nghiệp các đánh giá đồng cấp và các dự án nhóm, cùng với đó làm quen và tuân thủ tất cả chính sách và quy trình của khóa học

Quyền riêng tư của học viên:

Kessinger Consulting Ltd. hạn chế quyền truy cập vào các trang web của khóa học. Thông tin đăng nhập của học viên và tài nguyên lớp học sẽ không được chia sẻ bất cứ lúc nào.

Học phí:

Tất cả học phí và lệ phí đều không hoàn lại và không thể quy đổi. Tất cả các khoản thanh toán được xử lý trực tuyến.

Thay đổi lịch học:

Kessinger Consulting nỗ lực duy trì sĩ số lớp có lợi nhất để tạo ra môi trường học tập tối ưu. Nếu khóa học phải lên lại lịch trước ngày khai giảng, sinh viên sẽ nhận được thông báo và sẽ được ghi danh vào lớp học có sẵn tiếp theo. Sinh viên có thể chọn ghi danh vào khóa học khác. Kessinger Consulting sẽ làm việc với từng sinh viên để tìm ra giải pháp tốt nhất trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào.

CHÍNH SÁCH KHÓA HỌC CỤ THỂ CHO KHÓA HỌC IELTS TOÀN DIỆN

Đánh giá sơ bộ:

Sau khi đã đăng ký khóa học, học viên sẽ nhận được một liên kết đến Bản đánh giá sơ bộ cần được hoàn thành trước khi bắt đầu khóa học. Học viên sẽ có 60 phút để hoàn thành Bản Đánh giá sơ bộ trực tuyến. Kết quả kiểm tra được bảo mật và chỉ cá nhân học viên và giáo viên mới được xem. Sau đó học viên sẽ được xếp vào khóa học có cấp độ phù hợp. Điều này để đảm bảo giáo viên có thể tạo cơ hội tốt nhất cho học viên học tập thành công.

Email:

Giáo viên trả lời email của học viên ngoài giờ lên lớp trong khoảng thời gian giới hạn. Tuy nhiên, giáo viên sẽ cố gắng trả lời email về các câu hỏi phát sinh do khó hiểu nội dung khóa học, yêu cầu phản hồi về các bài tập đã được chấm điểm và các vấn đề thích hợp để thảo luận trong mối quan hệ giáo viên – học viên. Giáo viên thường phản hồi ngay trong tuần của bài học.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Học viên phải tránh việc sử dụng tài sản trí tuệ của người khác không đúng mực và tránh đạo văn và gian lận. Nếu vi phạm có thể bị đuổi khỏi khóa học và bị điểm kém.

Học trực tuyến:

Học viên phải:

  • có mặt tất cả các lớp học trực tuyến
  • hoàn thành các bài tập hàng tuần, đánh giá, thảo luận và/hoặc các nhiệm vụ khác, theo chỉ dẫn của giáo viên và được nêu trong giáo trình
  • nộp bài tập của khóa học qua cổng thông tin hoặc theo chỉ dẫn của giáo viên

Học viên có trách nhiệm đảm bảo rằng các tệp máy tính chứa bài tập và tài liệu của khóa học không có vi-rút. Các tệp bị phần mềm kiểm tra vi-rút của tổ chức chúng tôi loại trừ sẽ không được mở hoặc chấp nhận.. Các tiêu chuẩn phần mềm của khóa học khi nộp bài là Microsoft Word, PowerPoint và Excel. Các bài tập đã hoàn thành ở các định dạng khác sẽ không được chấp nhận trừ khi đã có sắp xếp trước với giáo viên.

Chuyên cần:

Thành công trong các khóa học của chúng tôi phụ thuộc vào việc học viên tham gia và gắn bó tích cực trong suốt khóa học. Do đó, học viên được yêu cầu hoàn thành tất cả bài tập trước ngày đến hạn và tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận trong lớp. Các bài tập quá hạn sẽ không được giáo viên đánh dấu và sẽ ảnh hưởng đến sự tiến bộ của học viên trong khóa học. Hạn nộp bài tập là vào lúc 11:59 tối ngày đến hạn.