Kessinger Consulting

Kết nối giáo dục Canada với Học sinh toàn thế giới.

Dịch vụ Học đường của Chúng tôi

Cần hỗ trợ để đăng kí vào học đại học?

DẠY HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Muốn khám phá các cơ hội dạy học ở nước ngoài?

Dịch vụ Học đường của Chúng tôi

Xem các dịch vụ học đường chúng tôi cung cấp

Hiện đã mở Đăng ký Khóa học IELTS.

GIỚI THIỆU

Kessinger Consulting là công ty tư vấn giáo dục, có trụ sở tại Vancouver, Canada, cung cấp dịch vụ giúp học sinh đã tốt nghiệp trung học nộp đơn vào các trường đại học, giáo viên tìm việc làm ở nước ngoài và các trường học quan tâm đến việc cung cấp chương trình giảng dạy phát triển tại Canada, chú trọng vào việc rèn luyện tiếng Anh.

Trong những năm qua, các thành viên trong đội ngũ giáo dục đã được tuyển dụng tại các trường hàng đầu ở Columbia, Anh với các vị trí Giáo dục Mầm non, Giáo viên Trung học và Quản trị Trường. Đội ngũ tại Kessinger Consulting cung cấp kiến thức chuyên môn về Quản lý Giáo dục, Phát triển Giáo dục và Đánh giá Sinh viên. Với vốn hiểu biết vững chắc về nhu cầu của sinh viên Canada và quốc tế, kinh nghiệm điều phối trao đổi sinh viên/giáo viên quốc tế và khả năng thấu hiểu cao chương trình giảng dạy BC, nhóm Kessinger Consulting có thể đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh và giáo viên để đảm bảo trải nghiệm giáo dục vượt trội.

ĐỘI NGŨ

Ron Orser (BPEd)

Giám đốc điều hành

Jane Orser (HBSc, BEd, MEd)

COO

Darrell Hall (BA, MEd)

Tư vấn Giáo dục Cấp cao

Anne Hall

Tư vấn ECE

Ken Olson (BMus)

Cto